dimanche 13 août 2017

SEULO, UNIVERSALA KONGRESO

 22-an ĝis 29-a de julio 2017Seŭlo, HANKUK universitato de fremdaj studoj.  HUFS
Tie oni povas lerni pli ol 40 lingvojn kaj lertiĝi kiel interpretisto.Agrabla momento: bankedo

Labora momento: stampado de atestiloj.

Solena fermo de la JARO DE LA LERNANTO
kun Mark FETTES, prezidanto de UEA
Stefan MACGILL, vic-prezidanto de UEA
Mireille GROSJEAN, prezidanto de ILEI, la Ligo de instruistoj.Nacia vespero, folklora prezento.
 


Lunde posttagmeze mi povis prelegi en la angla al la gestudentoj pri miaj spertoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, kiam mi aktivis por UEA tie.Ĵaŭde okazis simpozio organizita de la universitato HUFS kaj ILEI
pri la aktuala evoluo de la instruado de Esperanto.

Au pupitre le professeur Ronald Glossop des USA.
Parolas Profesoro Ronald Glossop el Usono.


Le Professeur LEE, président de l'Association coréenne d'Espéranto.
Profesoro LEE, prezidanto de Korea Esperanto Asocio.

Madame Dalia PILECKIENE de Lituanie.
Sinjorino Dalia PILECKIENE  el Litovio.Une journée avec Laurence KWARK
Plena tago kun Laurence KWARK.


J'ai connu Laurence à Genève à l'ONU grâce à Prakash.
Mi konatiĝis kun Laurence en Ĝenevo ĉe UN danke al Prakash.


Laurence est une activiste remarquable que j'admire beaucoup.
Laurence estas elstara aktivisto, kiun mi multe admiras.

Elle est venue à l'ouverture du Congrès dimanche matin puis m'a fait visiter Seoul jusqu'au soir. Une magnifique journée!
Laurence venis al malfermo de la Kongreso dimanĉe matene kaj poste montris al mi sian urbon ĝis vespero. Mirinde bela tago!Venez voir le coeur de Seoul avec nous!
Venu vidi la koron de Seŭlo kun ni!

Laurence m'a offert un sceau qui me fait très plaisir.
Laurence donacis al mi sigelilon, kiu tre plezurigas min.


Il me fallait du beau papier pour imprimer des diplômes. On a trouvé!
Mi bezonis belan paperon por printi diplomojn. Ni trovis!
L'hôtel-de-ville.
La urbodomo.
Le compte à rebours jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de 2018.
La revennombrado de la tagoj ĝis la malfermo de la Olimpikaj Ludoj vintraj en 2018.

Avec la compagnie suisse Omega pour mesurer les temps.
Kun la svisa kompanio Omega por mezuri la tempon.
Plan de la ville.
Urboplano.

Un immense merci Laurence!!
Granda danko al vi Laurence!!EXCURSION A LA FRONTIERE
EKSKURSO AL LA LIMO
Le 20 septembre 2008 lors de mon premier voyage en Corée, j'avais visité Panmunjom, la ville sur la frontière, ville inacessible en 2017.
La 20-an de septembro 2008 okaze de mia unua vojaĝo al Koreio mi vizitis Panmunjom, la urbon ĉe la landlimo, en 2017 ne atingebla loko.

au sujet de cette visite, allez à
visite aux soldats suisses à Panmunjom

pri tiu vizito iru al
vizito al la svisaj soldatoj en Panmunjom


Certains lieux visités sur la frontière deviennent des parcs d'attractions...
Certaj lokoj ofte vizitataj ĉe la landlimo fariĝas amuzparkoj...Imjingak, la dernière gare au nord de la Corée du Sud.
Imjingak, la lasta stacidomo norde de Suda Koreio.

Des Coréens mettent ici des messages pour la paix et la réunification.
Koreoj metas ĉi tie pac- kaj reunuiĝmesaĝojn.


Un témoin de la guerre de Corée, 1950-1953.
Ĉeestanto de la korea milito 1950-1953.


Des barbelés et des miradors, on en verra toute la journée.
Ni vidos pikdratojn kaj observturojn dum la tuta tago.

NNSC
Neŭtral Nations Supervisory Commision
Dans cette commission, on trouve la Suisse.
Tie membras Svislando.

Une récupération touristique et commerciale assez déplaisante.
Ekspluatado turisma kaj komerca ne tre pozitiva.
Une maquette du village de Panmunjom où ont lieu les discussions entre les deux Corées.
Modelo de la vilaĝo Panmunjom, kie okazadas diskutoj inter la du koreaj Ŝtatoj.

Gare ferroviaire de DORASAN tout au nord de la Corée du Sud.
Fervoja stacidomo DORASAN, plej norde en Suda Koreio.
Sous l'oeil de soldats, les feux sont au rouge.
Dum observado fare de soldatoj trafiklumoj estas rughaj.Livraison d'électricité vers le Nord.
Elektroliverado al la Nordo.


Point de vue pour observer la Corée du Nord
Elvidpunkto por observi Nordan Koreion.Entre les miradors et les haut-parleurs, une croix chrétienne.
Inter observturoj kaj lautparoliloj, kristana kruco.

Réunion 
au Parlement à Seoul 
sur la réunification.

Pont-kunveno 
en la seula Parlamento 
pri reunuigho de Koreio.Sinjoro SO Jinsu, prezidanto de la Komisiono pri Azia Esperanto Movado KAEM.


Sinjoro LEE, prezidanto de Korea Esperanto Asocio, maldekstre.
Sinjoro LEE, estrarano de UEA, dekstre.
Du koreaj esperantistoj en la interpreta budo.La vic-prezidanto de la Parlamento cheestis kaj salutis la podianojn.

Tri famaj esperantistoj:
de maldekstre:
rusino,
chino,
tajvanano.

Se la politikistoj potenculoj estus tiel trankvilaj....
la mondo irus pli bone!En alia konstruajho:
kunvenejo de la sud-korea Parlamento
(Unu chambro)Kontaktekrano por vochdoni.
Oni diris al ni, ke tio estas unikajho en la mondo....


FINO